O nama


URED TRI T d.o.o. je je privatna tvrtka, u cijelosti u vlasništvu djelatnika, za projektiranje, inženjering i nadzor iz područja Termotehnike, Termoenergetike i Tehnologije. Tvrtka je započela s radom 01.01.2009.godine. Investitora/Naručitelja pratimo od ideje, skice i izrade cjelokupne projektne dokumentacije, pa sve do nadzora nad realizacijom projekta i ishođenja uporabne dozvole.

POLITIKA KVALITETE: Projektiranje i stručni nadzor nad izvođenjem termotehničkih i termoenergetskih postrojenja i instalacija je visokostručna i odgovorna djelatnost, te smo s ciljem postizanja ujednačene kvalitete naših usluga, poslovanje tvrtke URED TRI T d.o.o. uskladili sa normom ISO 9001:2008. U projektiranju i nadzoru primjenjujemo sva pravila struke, Zakonske uvjete gradnje, najnovija tehnička rješenja te koristimo osobne kompetencije i naše višegodišnje iskustvo. Naš cilj je osigurati zadovoljstvo Investitora/Naručitelja isporukom projekata koji će omogućiti energetski učinkovito korištenje građevine u cjelogodišnjem periodu. Naš imperativ pri tome je održavanje rokova projektiranja. URED TRI T d.o.o. razvija se i osigurava opstanak na tržištu profesionalnim pristupom poslu uz stalna poboljšanja vlastitih projektnih rješenja.