Energetska učinkovitost


Energetsko certificiranje i energetski pregled zgrada, Rješenjem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Klasa: UP/I-360-02/14-18/605, Ur.br.: 531-04-2-14-3 od 19. svibnja 2014.

Osoba imenovana za potpisivanje dokumentacije o provedenim energetskim pregledima i energetskih certifikata je Neven Budija, dipl.ing.stroj. koji je u Registar ovlaštenih osoba za obavljanje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada upisan pod brojem P-133/2011.

Ovlašteni smo za provedbu energetskih pregleda i izradu energetskih certifikata sukladno Rješenju Ministarstvazaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, registarski broj ovlaštene pravne osobe: P – 133 / 2011, u sljedećem opsegu:

 • energetski pregledi stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom
 • izrada energetskih certificikata stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom
 • energetski pregledi stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom u opsegu koji obuhvaća strojarski dio tehničkog sustava zgrade, sustave automatske regulacije i upravljanja tehničkog postrojenjima i instalacijama zgrade
 • izrada energetskih certifikata stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom, što obuhvaća i
  ovlaštenje za provedbu energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom

Projekti na područnju energetske učinkovitosti:

 • Strojarski projekt HBK – sustav dizalica topline s korištenjem obnovljivih izvora energije, s vertikalnim bušotinama (dubine cca 120 m) za polaganje izmjenjivača topline voda/tlo. Kapacitet sustava u grijanju cca 300 kW, u hlađenju cca 200 kW;
 • Strojarski projekt AM Osijek – trgovačko – poslovni centar (67.000 m2) – primjena i analiza energetskog rješenja s toplinskim crpkama za grijanje i hlađenje lokala i preliminarna procjena energetske učinkovitosti objekta. Primijenjen je sustav WSHP (Water Souce Heat Pump) koji omogućuje prijenos viška topline iz centralno smještenih lokala (koji zahtijevaju hlađenje zbog velikih unutrašnjih izvora topline) u obodno smještene lokale (kojima je potrebno grijanje);
 • Zagreb East trgovački centar (210.000 m2) – analiza energetski učinkovitih rješenja (solarna centrala, trigeneracijsko postrojenje – analiza isplativosti), te preliminarna procjena energetske učinkovitosti objekta;
 • Energetska analiza zamjene postojećih energenata za grijanje i hlađenje tvornice ISTRAGRAFIKA u Kanfanaru s primjenom alternativnih izvora energije;
 • Trgovački centar SUPERNOVA – Zagreb, Buzin (218.000 m2) – analiza energetski učinkovitih rješenja (rashladno postrojenje s varijablinim protokom hlađene vode u primarnom i sekundarnom hidrauličkom krugu, rashladni učin 10,5 MW);
 • Strojarski dio +Green koncepta za specijalnu bolnicu Daruvarske toplice (točka 3.1. +GREEN CONCEPT IDEJNO RJEŠENJE: INFRASTRUKTURA I ENERGETIKA U PEJZAŽNOM PERIVOJU DARUVARSKIH TOPLICA; točka 3.2. +GREEN CONCEPT KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE KAO BAZA „SMART GRID“ SUSTAVA U PEJZAŽNOM PERIVOJU DARUVARSKIH TOPLICA).